top of page

חדר החדשות: מסתננים מאפריקה תקפו עובדים זרים מנפאל

בחירות לעיריית תל אביב 2013 - לא רק תושבים ותיקים בדרום תל אביב נופלים קורבן לתקיפות על ידי פליטים ומסתננים מאפריקה, אלא גם נתינים זרים ממדינות אחרות. שני עובדים זרים מנפאל, נפצעו במהלך תגרה, ובגלל מעמדם התקשו לקבל סיוע רפואי.
bottom of page