top of page

מאי גולן הותקפה בשוק של שכונת התקווה ע״י 2 אריתריאיות

מאי גולן הותקפה היום בשוק של שכונת התקווה ע״י 2 אריתריאיות עברייניות
 הפעילה החברתית בדרום ת"א מאי גולן, הותקפה היום (רביעי) בת"א בידי אריתריאיות עברייניות, כך דיווחה מאי גולן בדף הפייסבוק שלה: "שתיהן תקפו אותי וזרקו עלי ועל אימי בסטת שוק שלמה - ולא נשכח את כל הקללות שהן אמרו לי בעברית צחה! כל העוברים והשבים שהיו בשוק - הצליחו בקושי לחסום אותן עד שהגיעה המשטרה".

בחירות למועצת עיריית ת"א - מאי גולן בחירות לעיריית תל אביב 2013
מאי גולן בחירות לעיריית תל אביב 2013
:מאי גולן - שעומדת בראש רשימת "העיר העברית" למועצת עיריית תל אביב 2013
מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"א
http://www.facebook.com/haeerhaivrit
 

bottom of page