שערי משפט- הפקולטה למשפטים-מאי גולן

בפאנל פוליטי לגבי המסתננים עם ד״ר מיכאל בן ארי ופעילת אמנסטי