החיים על פי מאי

מסתננים אריתראים משתכרים ועוצרים את חבריהם מלתקוף עובר אורח