ח"כ שטרן הותקף והוכה על ידי אזרח זר

ח"כ אלעזר שטרן הותקף והוכה על ידי אזרח זר בדרום תל אביב

Go to link