top of page

בחירות למועצת עיריית ת"א - מאי גולן בחירות מקומיות למועצת עיריית תל אביב 2013

מאי גולן הכריזה השבוע על התמודדות למועצת העיר תל אביב יפו במסגרת רשימה חדשה: "העיר העברית". הרשימה תרוץ במטרה לפעול למען ביטחונה האבוד של מדינת דרום תל אביב
 
 
  
bottom of page