top of page

 

חדר החדשות - מחאת בתי הכנסת בדרום תל אביב

לאחר תקופה קצרה שבה נדמה היה שמאבק תושבי דרום תל אביב בפליטים ובמסתננים נרגע מעט, הרי שבאחרונה שוב התעורר זעמם של התושבים הוותיקים. הסיבה הפעם: תופעת השכרת בתי הכנסת בשכונות לטובת אירועים שמקיימת קהילת האזרחים הזרים.
bottom of page