flickr  - may golan - hebrew city party - מאי גולן - יו"ר סיעת העיר העברית - בחירות מקומיות למועצת עיריית תל אביב 2013
מאי גולן יו"ר עמותת העיר העברית

:מאי גולן

​​​"

אני אכן נלחמת כבר שנים רבות למען איכות חייהם של תושבי דרום ת"א ובמיוחד בשנים האחרונות כשהחיים בשכונות נהפכו לבלתי אפשריים, ובכל אותו הזמן הזה אני משתדלת לא להישבר ולא להיכנע אל מול אותם חומות בירוקרטיה צבועות שלא מאפשרות לאנשים את הזכות הבסיסית שלהם לחיות את חייהם בביטחון. לצערי הרב אין פינה אחת של אור בשכונות הדרום מלבד אותם אנשים אמיצים שנשארו כדי להילחם על ביתם

"

may golan

​...  ישראלי פטריוטי Kr8

© 2014 May Golan

All rights reserved