שערי משפט- הפקולטה למשפטים

בפאנל פוליטי לגבי המסתננים עם ד״ר מיכאל בן ארי ופעילת אמנסטי