מאי גולן - פגישה וסיור עם מבקר המדינ

מאי גולן - פגישה וסיור עם מבקר המדינה