2014 מאי גולן: כתבות מגורמי תקשורת על הנעשה בדרום ת"א בחירות

   

Show More
Show More
Show More

© 2014 May Golan

All rights reserved

עדות: מסתנן התנכל ל'תמים' בתל אביב

מאי גולן פעילה ידועה מדרום תל אביב, הפועלת רבות למען הגברת בטחון התושבים היהודיים מול פגיעות המסתננים האפריקנים הרבים שפלשו לשכונות אלו, פרסמה היום את מה שראו עיניה, כיצד התנכל מסתנן לתמים בתחנת אוטובוס, ללא סיבה.

Go to link