"נחזיר המסתננים"

שר הפנים החדש ערך סיור בשכונות הדרומיות של תל אביב

Go to link