ח"כ אלעזר שטרן הותקף בידי אזרח זר

ח"כ אלעזר שטרן הותקף בידי אזרח זר בתל אביב - מאי גולן

Go to link