שני מסתננים חשודים בתקיפת ילדה בת 5

תושבת שכונת קטמון בירושלים התלוננה כי בתה בת החמש נחטפה. הילדה אותרה כאשר שני מסתננים אפריקאים העובדים ומתגוררים באיזור אוחזים בה באחד הרחובות.

Go to link