2014 מאי גולן: כתבות מגורמי תקשורת על הנעשה בדרום ת"א בחירות

   

Show More
Show More
Show More

© 2014 May Golan

All rights reserved

Minister Gideon Sa’ar & May Golan

Sa'ar hears voices of anger, despair as he is beset by both parties to conflict - residents and refugees - in south Tel Aviv neighborhood tour.

Go to link